دغـدغـه‌ یـا پـرسـشـی داریـد؟

بـی‌نـقـص نـیـسـتـیـم؛ امـا بـی‌وقـفـه مـی‌کـوشـیـم بـرای شـفـافـیـت فـرآیـنـدهـایـمـان.
در ایـن مـسـیـرِ کـامـل‌شـدن، نـیـازمـنـد چـشـمـان تـیـزبـیـن شـمـایـیـم و شـنـوای نـظـراتــــ ارزشـمـنـدتـان.

« اطـلـاعـات تـمـاس »

دفـتـر فـروش تـهـران

 • آدرس:

  تهران، انتهای اشرفی اصفهانی، خیابان سیمون بولیوار، خیابان اقبال پور، پلاک ۸، واحد ۸

 • کـدپـسـتـی:

  ۱۴۷۷۷۶۳۶۸۶

 • تـلـفـن:

  ۰۲۱-۴۴۸۴۶۰۲۰

 • فـکـس:

  ۴۳۸۵۵۰۱۰

دفـتـر کـارخـانـه

 • آدرس:

  کیلومتر ۴۵ محور مشهد فریمان، شهرک صنعتی کاویان، خیابان صنعت، بین صنعت ۹ و ۱۱

 • کـدپـسـتـی:

  ۹۳۹۴۱۹۴۳۶۷

 • تـلـفـن:

  ۰۵۱-۳۴۶۹۳۵۶۱

 • فـکـس:

  ۰۲۱۴۲۶۹۵۴۶۶

عطرینه

مـحـصـولـی بـا کـیـفـیـت مـانـدگـار ، بـا افـتـخـار تـولـیـد شـده در ایـران زمـیـن

دفـتـر تـهـران: ۴۴۸۴۶۰۲۰ – ۰۲۱                    دفـتـر کـارخـانـه: ۳۴۶۹۳۵۶۱ – ۰۵۱

عطرینه